92 rocznica śmierci naszego patrona Wł. St. Reymonta w Warszawie