Rekrutacja do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2022/2023

Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży medycznej. W skład zespołu wchodzi Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych w Lubinie. Szkoła kształci w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik optyk oraz technik ortopeda. Nowoczesną bazę do kształcenia zawodowego stanowią pracownie: zabiegów opiekuńczo – higienicznych, masażu, ortopedyczna, optyczna.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kadrę pedagogiczna stanowią wykwalifikowani specjaliści, nauczyciele egzaminatorzy. Zawieramy umowy o kształcenie praktyczne. Zapewniamy życzliwą, niepowtarzalną atmosferę. Zapraszamy!

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2022/2023 na kierunki:

 • Opiekun medyczny (1,5 roku, wieczorowy)
 • Opiekunka dziecięca (2 lata, zaoczny)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok, zaoczny)
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata, wieczorowy)
 • Technik masażysta (2 lata, wieczorowy)
 • Technik optyk (2 lata, zaoczny)
 • Technik ortopeda (2 lata, wieczorowy)

Wymagane dokumenty:

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz),
 • Klauzula informacyjna (pobierz),
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • Zdjęcia – 2 szt.  (wym. 37 x 52 mm.)
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie. Sekretariat szkoły wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy.  Bezpłatne badania będzie można wykonać w placówkach wskazanych przez szkołę.
 • Dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.