Samorząd uczniowski:

W roku szkolnym 2017/2018 Prezydium Samorządu Uczniowskiego tworzą:

PATRYK WISZNIOWSKI- przewodniczący

MARTYNA CICHOŃ- zastępca

ALEKSANDRA KIEDRZYN- skarbnik

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje pedagog p. Klaudia Wolak