Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży medycznej. W skład zespołu wchodzi Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych w Lubinie. Szkoła kształci w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik optyk oraz technik ortopeda. Nowoczesną bazę do kształcenia zawodowego stanowią pracownie: zabiegów opiekuńczo – higienicznych, masażu, ortopedyczna, optyczna.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kadrę pedagogiczna stanowią wykwalifikowani specjaliści, nauczyciele egzaminatorzy. Zawieramy umowy o kształcenie praktyczne. Zapewniamy życzliwą, niepowtarzalną atmosferę. Zapraszamy!