Akcja Narodowe Czytanie 2021

3 września 2021 roku odbyła się 10. jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat Moralność Pani Dulskiej autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Podczas wspólnego czytania Moralności Pani Dulskiej, oglądania filmu oraz wykonywania prac plastycznych mogliśmy wcielić się w klimat tamtejszej epoki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Author