III ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA WŁ. ST. REYMONTA