IV Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych w Legnicy