Lekcja w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubinie