Lekcja w Urzędzie Miasta w Lubinie

17 września 2018 roku – uczniowie Technikum uczestniczyli w zajęciach symulujących utworzenie i rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w Lubinie. Warsztaty prowadziła Pani Agnieszka Narewska – starszy specjalista do spraw ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Edukacji i Administracji  Urzędu Miasta w Lubinie. Organizatorem zajęć była Pani ą Danutą Szaflińską – Giłyk  – nauczyciel.  Uczniowie otrzymali pełną dokumentację wymaganą przy rejestrowaniu działalności gospodarczej, poznali między innymi:

  • sposób wypełniania WNIOSKU O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( CEIGD-1),
  • metodę dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu wniosku CEIDG – 1,
  • dowiedzieli się także jak wybrać kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), który jest niezbędny przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz jakie są skutki niedbałego wyboru,
  • poznali również zmiany w przepisach prawa dla przedsiębiorców (np. ulga na start, działalność bez rejestracji),
  • ponadto uzyskali wiedzę na temat kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, KRUS i Urzędem Skarbowym oraz o możliwościach finansowego wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy.

Pani Ewa Zarzycka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w ochronie zdrowia oraz uczniowie bardzo dziękują Panu Andrzejowi Pudełko – Naczelnikowi  Wydziału Edukacji i Administracji Urzędu Miasta w Lubinie, Pani Urszuli Kozon – Inspektorowi do spraw Edukacji i Administracji oraz Pani Agnieszce Narewskiej za stworzenie uczniom naszej szkoły środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

About Author