„Lekcje z ZUS” 

„Lekcje z ZUS”  to projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Lekcje z ZUS kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, aby być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W miesiącu październiku i listopadzie 2020 roku uczniowie klasy 2Top i 2Tor (oraz Natalia Senk z klasy 2Tr, Katarzyna Kozigrodzka i Dagmara Nita z klasy 3Top) realizowali online Ogólnopolski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie biorący udział w „Lekcjach z ZUS” mogą rywalizować z rówieśnikami w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Laureaci olimpiady zdobywają indeksy i punkty rekrutacyjne na wybrane uczelnie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Chęć udziału w Olimpiadzie zgłosiły:

Katarzyna Kozigrodzka, Dagmara Nita i Natalia Senk I etap Olimpiady odbędzie się online 7. 12. 2020 roku  (próba I etapu 30.11.2020) – życzymy powodzenia!!! Opiekunem uczniów jest pani profesor Danuta Szaflińska – Giłyk.

 

Bardzo dziękujemy Pani Emilii Nowakowskiej – Koordynatorowi ds. komunikacji społecznej i edukacji w ZUS Oddział w Legnicy za wyposażenie uczniów w materiały niezbędne do realizacji projektu.

Podziękowania dla Pani Danuty Szaflińskiej-Giłyk

About Author