dav

Nasza szkoła została doposażona w nowy sprzęt do gabinetów profilaktycznych. Środki finansowe z otrzymanej dotacji budżetu państwa zostały przeznaczone na: stolik zabiegowy, pakiet opatrunkowy, apteczkę pierwszej pomocy, biurko oraz szafkę kartoteczną, aparat do pomiaru ciśnienia, kozetkę, parawan, stetoskop, oraz wagę medyczną ze wzrostomierzem. Dzięki tak nowoczesnemu wyposażeniu nasza szkoła będzie mogła w pełni realizować zadania związane z opieką zdrowotną i bezpieczeństwem ucznia.

 

 

 

About Author