OBCHODY 78. ROCZNICY POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM