Podziękowanie za realizację ogólnopolskiego projektu „Lekcje z ZUS”