Pożegnanie słuchaczy szkoły policealnej

28 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego słuchaczy Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Lubinie w zawodzie technik ortopeda oraz terapeuta zajęciowy. Dziękujemy!

About Author