Pracujemy kreatywnie

Ciekawa lekcja biologii. Podsumowanie wiadomości o budowie komórki. Przedstawiamy prace wykonane przez uczniów klas pierwszych technikum pod opieką Pani Agnieszki Czerwińskiej-Rożałow.

About Author