Uczennice w nagrodę dostały staże pracy

            5 kwietnia 2018 r. trzy uczennice technikum otrzymały 6 – miesięczne staże pracy finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. Wyróżnione uczennice: Agnieszka Garlińska, Inga Rygielska oraz Paulina Piskorz to laureatki Konkursu na Najlepiej Napisane Dokumenty Aplikacyjne, przeprowadzonego we współpracy z PUP w Lubinie przez Panią Danutę Szaflińską – Giłyk, nauczycielkę podstaw przedsiębiorczości.

Nagrody wręczyła Pani Wioletta Jagielska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Lubinie. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyły także Pani Violetta Niemczak – Dąbrowska – Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy PUP, Pani Ewa Zarzycka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie oraz Pani Danuta Szaflińska-Giłyk -organizator konkursu w szkole.

Już czwarty raz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie za napisanie najlepszych dokumentów aplikacyjnych otrzymują z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie półroczne staże, które mogą odbyć w wybranej przez siebie firmie po ukończeniu szkoły.  DZIĘKUJEMY Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lubinie, a nagrodzonym uczennicom serdecznie gratulujemy!!!

Wyróżnienie1

Wyróżnienie2

 

About Author