Uczniowie Technikum dzielą się wiedzą ze słuchaczami Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych