Warsztaty „Kariera w dziennikarstwie”

Julia Prętka i Zuzanna Sawicka będą uczestniczyły w warsztatach online: kariera w dziennikarstwie. W dniu 6.05.2020 roku uczennice klasy 2 Tor Julia Prętka i Zuzanna Sawicka zostały zgłoszone do współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która stale poszerza oferty aktywności online. Obecnie w ramach partnerstwa z Bloombergiem, jedną z największych firm medialnych na świecie, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaoferowała uczniom Dolnośląskiego Zespołu Szkół (do wyboru):

  • mentoring online w ramach Dnia Przedsiębiorczości,
  • warsztaty online na wybrany temat (powiązany z dziennikarstwem).

Dziewczęta wybrały udział w warsztatach o tematyce dziennikarstwo telewizyjne, prowadzenie programów, przeprowadzanie wywiadów. Gratulujemy !!! Opiekunem uczennic jest Pani Danuta Szaflińska-Giłyk.

About Author