Współpraca z Uniwersytetem Opolskim

W dniu 24.10.2023 r. w Opolu zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Fizyki Uniwersytetu Opolskiego reprezentowanym przez prof., dr hab. Włodzimierza Stefanowicza, Dyrektora Instytutu Fizyki UO a Dolnośląskim Zespołem Szkół w Lubinie reprezentowanym przez Dyrektora szkoły Ewę Zarzycką. W spotkaniu uczestniczyły również dr Agnieszka Bartecka, koordynator kierunków w Instytucie Fizyki oraz Pani Beata Zawadzka – Ząbkiewicz, kierownik szkolenia praktycznego w naszej szkole. Współpraca będzie miała na celu wspieranie i wzbogacanie procesu dydaktycznego uczniów szkoły w zakresie nauczania fizyki oraz matematyki, jak również pierwszeństwo przyjęcia naszych absolwentów kierunku technik optyk na studia I stopnia – OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII oraz studia II stopnia – OPTOMETRIA Uniwersytetu Opolskiego.

About Author