Wymiana międzynarodowa

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły brali udział w wymianie międzynarodowej ze szkołą partnerską w Niemczech. W dniach od 12 do 16 marca 2018 r. uczennice klasy pierwszej Weronika Gancarczyk i Patrycja Daszkiewicz, wraz z opiekunką, panią Beatą Zawadzką – Ząbkiewicz, gościły w miejscowości Geilenkirchen, w Nadrenii Północnej – Westfalii.  Uczennice zakwaterowane były w rodzinach niemieckich. Podczas swojego pobytu zwiedziły partnerską szkołę oraz uczestniczyły w niektórych lekcjach, m.in. w lekcji języka niemieckiego dla obcokrajowców. Na zajęciach tych pracowały wspólnie z uczniami pochodzącymi z Meksyku, Białorusi, Francji i Włoch. We wtorek zwiedzały bazę lotniczą NATO w Geilenkirchen. Wysłuchały tam wykładu na temat sił zbrojnych sojuszu oraz obejrzały wnętrze samolotu systemu AWACS. Po południu, w dworku hrabiostwa von Wrede, przybliżono im historię tych terenów – zdobycie Geilenkirchen przez wojska angielskie i amerykańskie oraz zakończenie wojny. W środę zwiedziły Aachen, z jego piękną katedrą Aachener Mϋnster, będącą miejscem spoczynku Karola Wielkiego. Katedra ta została w 1978 roku, jako pierwszy obiekt w Niemczech,  wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. W czwartek uczennice zwiedziły miejscowość Roermond, znajdującą się w Holandii, niedaleko granicy z Niemcami, nad rzeką Mozą. Czas wolny spędziły w Outlet – Center Roermond. W piątek uczennice pojechały do Möchengladbach, gdzie zwiedziły muzeum włókiennictwa. Po południu, po pożegnaniu z niemieckimi kolegami, grupa polska odjechała do Lubina. Następne spotkanie – we wrześniu w Lubinie.

About Author