Zapraszamy do szkoły policealnej na rok 2022/2023. Kształcimy w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik optyk i technik ortopeda.

About Author