Zapraszamy do szkoły policealnej na rok 2022/2023.