Zostaliśmy nagrodzeni prze Panią Minister Edukacji Narodowej