– Komunikaty

 

Rekrutacja do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2022/2023

Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży medycznej. W skład zespołu wchodzi Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych w Lubinie. Szkoła kształci w zawodach: opiekun …

Czytaj więcej Rekrutacja do Szkoły policealnej

Rekrutacja do Technikum na rok szkolny 2022/2023 Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży medycznej. W skład zespołu wchodzi Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Lubinie, które  zostało  utworzone w 2012 roku. …

Czytaj więcej Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2022/23 do klas pierwszych technikum

Rekrutacja do Technikum na rok szkolny 2021/2022 Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży medycznej. W skład zespołu wchodzi Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Lubinie, które  zostało  utworzone w 2012 roku. Szkoła kształci w dwóch zawodach: technik optyk oraz …

Czytaj więcej Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2021/22 do klas pierwszych technikum

Zdalne nauczanie od 19 października 2020 r. Od poniedziałku 19 października 2020 r. nauka odbywać się będzie ONLINE - na platformie Microsoft Teams. Lekcje będą prowadzone zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Korespondencja z rodzicami odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny. Na każdej lekcji nauczyciele będą sprawdzać obecność uczniów i zapisywać w dzienniku elektronicznym. Niezalogowanie się na platformę …

Czytaj więcej Zdalne nauczanie od 19 października 2020 r.

Zasady bezpieczeństwa w Dolnośląskim Zespole Szkół w Lubinie obowiązujące od 1 września 2020 r.
  1. Do szkoły może uczęszczać jedynie  uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce przy użyciu …

    Czytaj więcej PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Rekrutacja do Technikum na rok szkolny 2020/2021 Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie jest szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Nasza szkoła ma długoletnią historię i tradycję w branży medycznej. W skład zespołu wchodzi Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Lubinie, które  zostało  utworzone w 2012 roku. Szkoła kształci w dwóch zawodach: technik optyk oraz …

Czytaj więcej Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych technikum

Adres

Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 72
59-300 Lubin
tel. 76 847 87 37

BIP

odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej