Ogłaszamy nabór do szkoły policealnej na rok szkolny 2018/2019