Zdalne nauczanie od 19 października 2020 r.

Od poniedziałku 19 października 2020 r. nauka odbywać się będzie ONLINE – na platformie Microsoft Teams. Lekcje będą prowadzone zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Korespondencja z rodzicami odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny. Na każdej lekcji nauczyciele będą sprawdzać obecność uczniów i zapisywać w dzienniku elektronicznym. Niezalogowanie się na platformę Microsoft Teams traktowane będzie jako nieobecność ucznia na zajęciach. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w czasie rzeczywistym z włączonymi mikrofonami i kamerkami. Przypominamy, że platforma Microsoft Teams  dostępna jest również jako aplikacja na telefon. W przypadku kłopotów technicznych bardzo prosimy rodziców i uczniów o zgłaszanie takiego faktu wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotu.

 

 

About Author